Křemík - extrakt z přesličky rolni 125 mg - 90 tbl

€6.05 €7.11 -15%
Weight (kg): 0.00

Silicon is one of the essential biogenic elements. Immediately after oxygen, it is the second most prominent element in the earth's crust. In pure form, silicon does not occur in nature, we only encounter its compounds

Quantity :

Size Chart
x
Size Chart

Measuring Tips to Assure The Best Fit

  • Measure your back size – wrap the measuring tape snugly around your ribcage, just under your bust line 1, keeping it horizontal. This will give you your band size.
  • Then measure around the fullest part of your bust 2 , again keeping the tape horizontal.
  • To determine the size of pants, measure the girth of the waist 3 and hips 4
  • The following charts will help you match the designer’s size scheme for this product (indicated in the dropdown) to your usual size

size guide visible to all products

UKUSAEUBUSTWaistHips
XS 8 4 34 31/32 23/24 33/34
S 10 6 36 33/34 25/26 35/36
M 12 8 38 35/36 27/28 37/38
L 12 8 38 35/36 27/28 37/38
XL 10 6 36 33/34 25/26 35/36

RU 


Кремний является одним из важнейших биогенных элементов. Сразу же после кислорода он является вторым наиболее заметным элементом земной коры. В чистом виде кремний не встречается в природе, мы сталкиваемся только с его соединениями. Экстракт пшеницы хвоща содержит кремний в оптимально поглощаемой форме коллоидной кремниевой кислоты, которая называется наиболее доступным источником природного кремния. Рекомендуется использовать кремний вместе с селеном и биотином. Биотин помогает поддерживать нормальный статус кожи. Селен помогает волосам и ногтям. Благотворный эффект биотина и селена составляет не менее 15% от рекомендуемого суточного потребления.


CZ


Křemík patří mezi esenciální biogenní prvky. Ihned po kyslíku je druhým nejhojněji zastoupeným prvkem v zemské kůře. V čisté podobě se křemík v přírodě nevyskytuje, setkáváme se pouze s jeho sloučeninami. Extrakt přesličky rolní obsahuje křemík v optimálně vstřebatelné formě koloidní kyseliny křemičité, která bývá označována jako nejdostupnější zdroj přírodního křemíku. Doporučuje se užívat křemík společně se selenem a biotinem. Biotin přispívá k udržení normálního stavu pokožky. Selen napomáhá vlasům i nehtům. Příznivého účinku biotinu a selenu se dosáhne při přívodu nejméně 15% doporučenné denní dávky.


EU


Silicon is one of the essential biogenic elements. Immediately after oxygen, it is the second most prominent element in the earth's crust. In pure form, silicon does not occur in nature, we only encounter its compounds. The wheat horsetail extract contains silicon in an optimally absorbable form of colloidal silicic acid, which is referred to as the most accessible source of natural silicon. It is recommended to use silicon together with selenium and biotin. Biotin helps maintain normal skin status. Selenium helps hair and nails. The beneficial effect of biotin and selenium is at least 15% of the recommended daily intake.

7 other products in the same category