TravelPop®, banán, citrón -12 lízátek

€2.23 €2.62 -15%
Weight (kg): 0.00

Description & quot; Laktavit (R) - Best for Baby, Best for Mother & quot; Laktavit is a complex multivitamin and multimineral product for breastfeeding women. Together with a balanced diet, it will help you to ensure the necessary amount of vitamins, minerals and trace elements for your mother and child health. 

Quantity :

Size Chart
x
Size Chart

Measuring Tips to Assure The Best Fit

  • Measure your back size – wrap the measuring tape snugly around your ribcage, just under your bust line 1, keeping it horizontal. This will give you your band size.
  • Then measure around the fullest part of your bust 2 , again keeping the tape horizontal.
  • To determine the size of pants, measure the girth of the waist 3 and hips 4
  • The following charts will help you match the designer’s size scheme for this product (indicated in the dropdown) to your usual size

size guide visible to all products

UKUSAEUBUSTWaistHips
XS 8 4 34 31/32 23/24 33/34
S 10 6 36 33/34 25/26 35/36
M 12 8 38 35/36 27/28 37/38
L 12 8 38 35/36 27/28 37/38
XL 10 6 36 33/34 25/26 35/36

RU 

Описание «Лактавит (R) -« Лучшее для младенца »,« Лучшее для матери ») «Лактавит» - это комплексный мультивитаминный и мультиминеральный продукт для грудного вскармливания женщин. Вместе со сбалансированной диетой он поможет вам обеспечить необходимое количество витаминов, минералов и микроэлементов для здоровья вашей матери и ребенка. 
Научные исследования показывают, что ежедневные потребности в питательных веществах для беременных и кормящих женщин различны. В течение периода лактации увеличивается потребность в большинстве питательных веществ. Количество содержащихся ингредиентов полностью соответствует рекомендациям ВОЗ и ФАО по питанию. Пакет включает брошюру с подробной информацией о грудном вскармливании, подготовленную в сотрудничестве с Лигой лактации Чешской Республики.

CZ

Popis a quot;Laktavit(R) - to nejlepší pro dítě, to nejlepší pro matku a quot; Laktavit je komplexní multivitamínový a multiminerálový přípravek určený pro kojící ženy. Společně s vyváženou stravou Vám pomůže šetrným způsobem zajistit potřebné množství vitamínů, minerálů a stopových prvků pro zdraví matky a dítěte.

Z vědeckých studií vyplývá, že potřeby denní dávky živin jsou pro těhotnou a kojící ženu rozdílné. V období laktace jsou požadavky na většinu živin zvýšené. Množství obsažených složek plně odpovídá výživovým doporučením WHO a FAO. Součástí balení je i brožurka s detailními informacemi o kojení, připravená ve spolupráci s Laktační ligou ČR.

EU

Description & quot; Laktavit (R) - Best for Baby, Best for Mother & quot; Laktavit is a complex multivitamin and multimineral product for breastfeeding women. Together with a balanced diet, it will help you to ensure the necessary amount of vitamins, minerals and trace elements for your mother and child health. 
Scientific studies show that daily nutrient needs for the pregnant and nursing women are different. During the lactation period, the requirements for most nutrients are increased. The amounts of ingredients contained are fully consistent with WHO and FAO nutritional recommendations. The package includes a brochure with detailed information on breastfeeding, prepared in cooperation with the Lactation League of the Czech Republic.

1 other product in the same category