XXL Maca 500 mg - 250 kps.

€22.00 €25.88 -15%
Weight (kg): 0.00

Maca is called 'Peruvian Viagra' for its effects and also contributes to normal brain function. 

Quantity :

Size Chart
x
Size Chart

Measuring Tips to Assure The Best Fit

  • Measure your back size – wrap the measuring tape snugly around your ribcage, just under your bust line 1, keeping it horizontal. This will give you your band size.
  • Then measure around the fullest part of your bust 2 , again keeping the tape horizontal.
  • To determine the size of pants, measure the girth of the waist 3 and hips 4
  • The following charts will help you match the designer’s size scheme for this product (indicated in the dropdown) to your usual size

size guide visible to all products

UKUSAEUBUSTWaistHips
XS 8 4 34 31/32 23/24 33/34
S 10 6 36 33/34 25/26 35/36
M 12 8 38 35/36 27/28 37/38
L 12 8 38 35/36 27/28 37/38
XL 10 6 36 33/34 25/26 35/36

RU 

Мака называется «Перуанская виагра» для ее эффектов, а также способствует нормальной функции мозга. 
Мака - древняя трава перуанских А. Нынешние научные исследования подтвердили его сильное влияние на улучшение физической и умственной деятельности, продление жизни и, прежде всего, значительное влияние на репродуктивное здоровье. Мака на 100% безопасна без побочных эффектов. 
Помогает сексуальной импотенции мужчин, женской фригидности и бесплодию. Мака стимулирует мозг и репродуктивные органы посредством нормализации гормональных уровней. Это помогает решить кризис среднего возраста и управленческий синдром в сексуальной области, увеличивая либидо и значительно поддерживая эрекцию. По своим последствиям он называется «Перуанская виагра».

CZ

Maca je pro své účinky nazývána "Peruánskou viagrou" a také přispívá k normální funkci mozkové činnosti.

Maca je prastará bylina peruánských And. Současný vědecký výzkum potvrdil její výrazný účinek na zlepšení fyzické a psychické výkonnosti, prodloužení života a především má významný vliv na reprodukční zdraví. Maca je 100% bezpečná bez vedlejších účinků.

Pomáhá při sexuální impotenci mužů, frigiditě žen a neplodnosti. Maka stimuluje jak mozková centra, tak reprodukční orgány prostřednictvím normalizace hormonální hladiny. Napomáhá řešit krizi středního věku a manažerský syndrom v sexuální oblasti zvýšením libida a výraznou podporou erekce. Pro své účinky je nazývána "Peruánskou viagrou".

EU

Maca is called 'Peruvian Viagra' for its effects and also contributes to normal brain function. 
Maca is the ancient herb of Peruvian And. Current scientific research has confirmed its strong effect on improving physical and mental performance, prolonging life and, above all, has a significant impact on reproductive health. Maca is 100% safe without side effects. 
Helps men's sexual impotence, female frigidity and infertility. Maka stimulates both brain and reproductive organs through normalization of hormonal levels. It helps to solve the middle age crisis and management syndrome in the sexual area by increasing libido and significantly supporting erection. For its effects it is called 'Peruvian Viagra'.

30 other products in the same category