Гига брусника 7,700 мг Giga Brusinky 7.700 mg, 60 tbl.

6,70 € 7,88 € -15%
Weight (kg): 0.00

Клюква содержит высокую долю полифенольных антиоксидантов. Сильное антиоксидантное действие клюквы оказывает значительное влияние на защиту организма от свободных радикалов и их метаболических проявлений, таких как развитие атеросклероза и диабета.

Quantity :

Size Chart
x
Size Chart

Measuring Tips to Assure The Best Fit

  • Measure your back size – wrap the measuring tape snugly around your ribcage, just under your bust line 1, keeping it horizontal. This will give you your band size.
  • Then measure around the fullest part of your bust 2 , again keeping the tape horizontal.
  • To determine the size of pants, measure the girth of the waist 3 and hips 4
  • The following charts will help you match the designer’s size scheme for this product (indicated in the dropdown) to your usual size

size guide visible to all products

UKUSAEUBUSTWaistHips
XS 8 4 34 31/32 23/24 33/34
S 10 6 36 33/34 25/26 35/36
M 12 8 38 35/36 27/28 37/38
L 12 8 38 35/36 27/28 37/38
XL 10 6 36 33/34 25/26 35/36

RU 

Клюква содержит высокую долю полифенольных антиоксидантов. Сильное антиоксидантное действие клюквы оказывает значительное влияние на защиту организма от свободных радикалов и их метаболических проявлений, таких как развитие атеросклероза и диабета. Согласно научным исследованиям, клюква может не только предотвращать инфекцию мочевых путей, но также эффективно предотвращать зубной кариес. Giga Cranberry 7700 способствует здоровью мочевых путей с высоким содержанием натурального стандартизованного экстракта концентрированного клюквенного сока и клюквенной целлюлозы. Одна капсула эквивалентна 7700 мг активных ингредиентов. Экстракт эффективен для профилактики инфекций мочевых путей без зависимости. эффективная помощь при повторных урологических инфекциях защиты зубов от кариеса и зубного камня, не вызывающего привыкания, чисто естественного решения

CZ

Brusinky obsahují vysoký podíl polyfenolických antioxidantů. Silný antioxidační účinek brusinek má významný vliv na ochranu organismu proti působení volných radikálů a jejich metabolických projevů - jako je rozvoj aterosklerózy a cukrovky. Podle vědeckých studií mohou brusinky nejen odvrátit infekci močového ústrojí, ale jsou také účinné v prevenci zubního kazu. Přípravek Giga brusinky 7700 přispívá ke zdraví močových cest vysokým obsahem přírodního standardizovaného extraktu z koncentrované brusinkové šťávy a brusinkové vlákniny. Jedna kapsle je ekvivalentní 7700 mg účinných látek. Extrakt efektivně pomáhá a je vhodnou prevencí infekce močových cest bez návykovosti. účinná pomoc při opakujících se urologických infekcích ochrana zubů před vznikem zubního kazu a zubního kamene nenávykové, čistě přírodní řešení

EU

Cranberries contain a high proportion of polyphenolic antioxidants. The strong antioxidant effect of cranberries has a significant effect on the body's protection against free radicals and their metabolic manifestations - such as the development of atherosclerosis and diabetes. According to scientific studies, cranberries can not only prevent urinary tract infection but are also effective in preventing dental caries. Giga Cranberry 7700 contributes to urinary tract health with a high content of natural standardized extract of concentrated cranberry juice and cranberry pulp. One capsule is equivalent to 7700 mg of active ingredients. The extract is effective in helping to prevent urinary tract infections without addiction. effective help with recurrent urological infections protection of teeth against tooth decay and tartar, non-addictive, purely natural solution

30 other products in the same category