Магний 300 мг Hořčík 300 mg -120 tbl.

6,46 € 7,60 € -15%
Weight (kg): 0.00

Магний является одним из основных строительных блоков организма. Это необходимо для большинства биохимических реакций и, с точки зрения пригодности и здоровья, является одним из самых важных. Его дефицит влияет на ход почти всех заболеваний.

Quantity :

Size Chart
x
Size Chart

Measuring Tips to Assure The Best Fit

  • Measure your back size – wrap the measuring tape snugly around your ribcage, just under your bust line 1, keeping it horizontal. This will give you your band size.
  • Then measure around the fullest part of your bust 2 , again keeping the tape horizontal.
  • To determine the size of pants, measure the girth of the waist 3 and hips 4
  • The following charts will help you match the designer’s size scheme for this product (indicated in the dropdown) to your usual size

size guide visible to all products

UKUSAEUBUSTWaistHips
XS 8 4 34 31/32 23/24 33/34
S 10 6 36 33/34 25/26 35/36
M 12 8 38 35/36 27/28 37/38
L 12 8 38 35/36 27/28 37/38
XL 10 6 36 33/34 25/26 35/36

RU 

Магний является одним из основных строительных блоков организма. Это необходимо для большинства биохимических реакций и, с точки зрения пригодности и здоровья, является одним из самых важных. Его дефицит влияет на ход почти всех заболеваний. 
Он участвует в деятельности многих ферментов. Регулирует проницаемость клеточной мембраны. 

Положительно влияет на деятельность сердца, регулирует кровяное давление, положительно влияет на уровень холестерина в крови. Регулярное потребление магния значительно снижает риск сердечного приступа. 

Магний выделяет ткани, уменьшает нервно-мышечное раздражение, помогает в болезненном мышечном напряжении, оказывает выраженное противосудорожное действие. 

Участвует в производстве и конверсии энергии в клетках, поддерживает эффект инсулина.

CZ

Hořčík je jedním z hlavních stavebních prvků organismu. Je nezastupitelný pro většinu biochemických reakcí a z hlediska kondice a zdraví je jedním z nejdůležitějších. Jeho deficit negativně ovlivňuje průběh téměř všech nemocí.
Podílí se na aktivitě mnoha enzymů. Reguluje propustnost buněčných membrán.


Příznivě působí na činnost srdce, upravuje krevní tlak, pozitivně ovlivňuje hladinu cholesterolu v krvi. Při pravidelném příjmu hořčíku podstatně klesá riziko výskytu infarktu.


Magnesium uvolňuje tkáně, snižuje nervosvalovou dráždivost, pomáhá při bolestivém svalovém napětí, má výrazný protikřečový efekt.


Účastní se produkce a přeměny energie v buňkách, podporuje účinek inzulinu.

EU

Magnesium is one of the main building blocks of the organism. It is indispensable for most biochemical reactions and, from the point of view of fitness and health, is one of the most important. Its deficit affects the course of almost all diseases. 
It participates in the activity of many enzymes. Regulates cell membrane permeability. 

Positively affects heart activity, regulates blood pressure, positively affects cholesterol levels in the blood. Regular intake of magnesium significantly reduces the risk of heart attack. 

Magnesium releases tissues, reduces neuromuscular irritation, helps in painful muscle tension, has a pronounced anticonvulsant effect. 

Participates in the production and conversion of energy in cells, supports the effect of insulin.

30 other products in the same category